Úvod > Vzdělávací akce > Instruktor cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí

Instruktor cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí

 • Banner 5

 

Ucelený přípravný kurz + zkouška k získání osvědčení o profesní kvalifikaci 

 

Přihlášení na kurz

Cena: 18 900 Kč 

 

Obecné informace:

Tento vzdělávací kurz je přípravou pro zkoušky národní kvalifikace „Instruktor cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí“. Kurz je ukončen zkouškou a získáním osvědčením, na jehož základě je možné žádat o živnostenský list.

Kurz probíhá především prezenční formou. Je pro náš důležité předat Vám co nejvíce praktických dovedností, které se nejlépe získají formou vlastní zkušenosti z pohybu. Velký prostor je taky věnován zpětné vazbě a dotazům účastníků.

Kurz je určen pro všechny, co mají zájem věnovat se cvičení dětí od kojeneckého věku a až do nástupu do školy.

 

Organizátor kurzu a zkoušky:

CVIKO z.s., autorizovaná právnická osoba pro profesní kvalifikace Instruktor cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí (74-033-M)

Číslo autorizace: : MSMT-6758/2023 

 

Garant kurzu:

MUDr. Blanka Keclíková

 

Místo pořádání kurzu:

tělocvična Sokol Strašnice, Praha 10 - Strašnice, Saratovská 4/400

 

Rozpis hodin:

 • 60 vyučovacích hodin teoretické a praktické části (prezenčně) rozděleno do 3 víkendů

(pátek 17 – 21 h, sobota 10 - 18 h, neděle 10 - 18 h).

 • 20 hodin samostatné práce (6 lekcí hospitací + 6 vypracovaných hodnocení lekcí, 2 x vlastní sepsání přípravy lekce cvičení dle věku dětí)

 

Termíny podzimního kurzu 2024:

 1. BLOK - termín: 20. – 22. září 2024

Pátek 20.9.2024              17 – 21 hod:      úvod, somatologie+kinez.             (MUDr. Blanka Keclíková)

Sobota 21.9.2024            10 – 18 hod:      cvičení dětí 1 – 3 roky                   (MUDr. Blanka Keclíková)

Neděle 22.9.2024            10 – 18 hod:      cvičení dětí 1 – 3 roky                   (MUDr. Blanka Keclíková)

                                                                       

 1. BLOK - termín: 4. – 6. října 2024

Pátek 4.10.2024              17 – 21 hod:       psychomotor. vývoj                       (Mgr. Lucie Suchá)

Sobota 5.10.2024            10 – 18 hod:       cvičení dětí do 1 roku                   (Mgr. Radka Vlachynská)

Neděle 6.10.20214          10 – 13 hod:       cvičení dětí do 1 roku                   (Bc. Hana Koudelková)      

                                         13 – 18 hod:      1. pomoc u dětí                             (Mgr. Helena Kernerová)

 1. BLOK - termín: 8. – 10. listopadu 2024

Pátek 8.11.2024              17 – 19.30 h:     pedagogika + psycho                    (Mgr. Jitka Svátková)

                                        19.45 – 21 h:     organizace a veden lekce             (MUDr. Blanka Keclíková)

Sobota 9.11.2024            10 – 18 hod:      cvičení dětí 3 – 6 let                      (Mgr. Ladislava Nová)

Neděle 10.11.2024          10 – 18 hod:      cvičení dětí 3 – 6 let                      (Mgr. Ladislava Nová)

 

 1. BLOK- termín: 5. - 6. prosince 2024

Pátek 6.12.2024               17 – 20 hod:     1. část zkoušky – písemný test

Sobota 7.12.2024            10 – 18 hod:      2. část zkoušky – praktická část

 

Závěrečná zkouška:

Závěrečná zkouška se koná dle standardu národní kvalifikace a probíhá před 2-3 členou komisí.

Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí - Národní soustava kvalifikací (narodnikvalifikace.cz)

 

Zkouška se skládá z písemného testu, ústního přezkoušení a praktické části (poskytnutí první pomoci, ukázky rozcvičení, ukázky vyrovnávacích cvičení, ukázky metodiky nácviku určené pohybové dovednosti, modelového řízení určené části cvičební jednotky, ukázky dopomoci a záchrany při cvičení).

 

Zkoušené oblasti:

Podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí (74-033-M) dle Národní soustavy kvalifikací.

 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení
 • Orientace v základech somatologie a kineziologie
 • Orientace ve vývojových specifikách dětí předškolního věku
 • Efektivní komunikace s cvičenci na základě orientace v psychologii a pedagogice
 • Orientace v rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí v předškolním věku
 • Plánování a sestavení cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí
 • Vedení a organizace cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů

 Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese:

 1. Vhodný cvičební oděv a obuv
 2. Psací potřeby
 3. Vlastní hudbu na CD nebo ve formátu MP3
 4. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku rodičů s dětmi
 5. Písemně zpracovanou přípravu na cvičební jednotku předškolních dětí
 6. Písemně zpracovaný tematický plán v rozsahu min. 5 cvičebních jednotek

 

Cena zkoušky je zahrnuta v ceně kurzu.

Opakování zkoušky je zpoplatněno – cena 3 000 Kč. Termíny budou vypsány.

 

Máte zájem jen o zkoušku bez absolvování kurzu? Je to také možné. Cena zkoušky je 6 000 Kč.

Termín zkoušky u autorizované osoby pro rok 2024: 7.12.2024 od 10 hod

Dotazy rádi zodpovíme na mailu: info@cviko.cz

 

Přihlášení na kurz